Klur IT är ett företag i Vimmerby. Vi utvecklar program i Windowsmiljö och använder Microsofts utvecklingsplattform Visual Studio.NET och kan framställa programvaror i VB.NET, ASP.NET och C#, vi kan även utveckla och uppdatera program i VB6, Excel och Access. Vi har höga kvalitetskrav på allt vi gör och kan dessutom ge ett klart bättre pris än större firmor tack vare våra låga administrativa kostnader.